• ពិសេស!សំរាប់បងប្អូនចង់បាណផ្ទះនឹងដីស្រាប់ក្នុងក្រុងសៀមរាប(តម្លៃទាបខ្លាំង)

—————————————————————–

  • ទំហំដី:12.5m x 20m មានផ្ទះ២(ឈើលើថ្មក្រោមមានបន្ទប់គេង១នឹងផ្ទះថ្មសំណង់ស្រាលមានបន្ទប់គេង២)

—————————————————————–

  • ទីតាំងល្អចំងាយ 400m ពីផ្សារដើមក្រឡាញ់ ត្រឹមតែ28m ពីផ្លូវ22mក្នុងគំរោង38ខ្សែ។ជាប់កន្លែងអាជីវកម្មធំៗ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗ។(សូមមើលទីតាំងតាមរយផែនទី)
  • ផ្ទះសមរម្យសំរាប់ពីរគ្រួសារស្រួលរស់នៅសុវត្ថិភាពមានមនុស្សកុះករសំខាន់ស្ថិតក្នុងតំបន់ពាណិជកម្ម

—————————————————————-

សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ:

Cell Card: 012 522 217/ 012 675 087

Smart:070 522 217/ 086 675 086

—————————————————————–